Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

Çalışma Alanlarımız

İ

Kira Hukuku Avukatı

ki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde, kiracıdan kaynaklı tahliye nedenlerinden birisi, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasıdır. Bakıldığında kiracının bir kira dönemi içerisinde, kira ücretini ödememesi nedeniyle kendisine iki haklı ihtarın gönderilmesi sonucunda tahliye davası ile karşılaşabilecektir. Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olması gerekmektedir. Bu durum sonucunda kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

Kiraya veren, kiracıya göndereceği ihtarnamede, ödenmesi gereken kira ücretini ve bu ücretin hangi kira dönemine ait olduğunu belirtmek zorundadır. Kiraya veren, aynı kira dönemi içerisinde farklı aylara ilişkin olarak iki haklı ihtarname göndermek zorundadır. Tek bir ihtar ile farklı iki kira ayına ait talep edilmesi durumunda, iki haklı ihtar durumu gerçekleşmeyeceğini belirtmek isteriz. Yine kira ücretinin peşin olarak ödenmesi kararlaştırılmış ise iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılamayacaktır.

Uygulamada ödenmeyen kira bedeli için icra takibi başlatılarak kiracıya ödeme emri gönderilmesi yöntemine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu durumda icra dairesinden gönderilen ödeme emri de yazılı ihtar yerine geçmektedir. Bir kira yılı içerisinde iki kez icra takibi açılmasına neden olan ve icra takibini de ödememesi üzerine, kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabilecektir. Kiracı, kendisine gönderilen ödeme emrini süresinde ödese dahi, gönderilen ödeme emri haklı ihtar yerine geçecektir. Buradan da anlaşılacağı üzere, kiraya veren kiracıya, iki ödeme emri göndermesi veya iki ihtarname göndermesi sonucunda, kiracı kira ücretlerini ödese dahi, kiraya veren tahliye davası açabilecektir.

Kiraya verenin, iki haklı ihtarda bulunduktan sonra kiracıya, kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde kiracıya tahliye davası açabilecektir. Kiraya verenin 1 aylık süreden sonra dava açması durumunda ise dava, süresi içerisinde açılmaması nedeniyle usulden reddedilecektir.

Fırat Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak iki haklı ihtara dayalı tahliye davası hakkında danışmanlık ve dava hizmeti verdiğimizi bildiririz.