Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

Kiracıya Veya Eşine Ait Konutun Bulunması

Çalışma Alanlarımız

K

Kira Hukuku Avukatı

iracıya Veya Eşine Ait Konutun Bulunması

Türk Borçlar Kanun’unun 352. maddesinde kiracıdan kaynaklı olan tahliye nedenlerinden bir diğeri ise kiracının veya eşinin konutunun bulunmasıdır. Kanun metninde; ‘’Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.’’şeklinde belirtilmiştir. Kanuna bakıldığında, kiraya verenin bu nedene dayalı dava açması için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bunlardan bahsetmek gerekir ise;

Kiracıya Veya Eşine Ait Konutun Bulunması

Kanunda, bu durum için sadece kiracı veya kiracının eşi olarak sınırlama getirilmiştir. Kiracının çocuklarının veya diğer yakınlarının konutunun bulunması durumunda, kiraya veren tahliye davası açamayacaktır. Ayrıca kiracının eşine ait konutunun bulunması ve bu duruma yönelik tahliye davası açılması için kiracı ile eşinin birlikte yaşaması şarttır. Eşlerin ayrı yaşıyor olması veya haklarında ayrılık kararı verilmiş olması durumunda, kiraya veren, bu nedene dayalı olarak tahliye davası açamayacaktır.

Kiracı veya eşine ait konutun bulunması durumunda bu konutun oturmaya elverişli olması gereklidir. Konutun oturmaya elverişli olmaması durumunda tahliye davası açmak için şartlar gerçekleşmemiş olacaktır. Oturmaya elverişli durumu için örnek vermek gerekir ise, konutun çok küçük olması, hasarlı olması, imar veya iskan sebebiyle oturmaya elverişli olmaması vb. gibi durumlar. Ayrıca kiracının veya eşinin konutunun içerisinde kiracı bulunması, oturmaya elverişli olarak değerlendirilmemelidir..

  • Konut Oturmaya Elverişli Olmak Zorundadır

  • Kiraya Veren Sözleşme Kurulurken Durumu Bilmemelidir.

  • Konut, Kiracıya veya Eşine Ait Olmak Zorundadır

Kiraya veren tüm şartların sağlanması durumunda tahliye davasını, kira sözleşmesinin bitimi itibariyle 1 ay içerisinde, kiralananın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesinde açmak zorundadır. Kiraya verenin bu davayı açmak için kiracıya önceden fesih bildiriminde bulunması zorunlu değildir. Fakat kiraya veren, en geç davanın açılması süresi içerisinde kiracıya, dava açacağını yazılı olarak bildirmesi durumunda, kiraya verenin dava açma süresi 1 yıl uzamış sayılacaktır.