Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

Kira Bedelinin Tespiti

Çalışma Alanlarımız

K

Kira Hukuku Avukatı

ira Bedelinin Tespiti

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kira bedelinin tespiti veya kira ücretinin belirlenmesi durumu önem arz etmektedir. Taraflar kira sözleşmesi hazırlarken kira sözleşmesinin süresini belirleyeceği gibi kira ücretini de belirlemeliler. Kira sözleşmesinin uzaması durumunda ise sözleşmede kira ücretinin bir sonraki kira dönemi için uygulanacak kira artış oranının belirtilmesi gereklidir. Bu oranın Türk Borçlar Kanun’un 344. maddesinde belirtilen duruma aykırı olmaması gereklidir. Kanuna bakıldığında, ‘’Kira artış oranın bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.’’ Şeklinde emredici hüküm yer almaktadır.

Kira Bedelinin Tespiti

Tarafların kira sözleşmesinde kira artış oranını belirlememesi durumunda ise kira bedelinin tespiti davası açılacaktır. Açılacak davada, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenecektir.

Taraflar kira sözleşmesinde kira artış oranını belirtmiş ise ve kira sözleşmesinin yapıldığı tarih 5 yılı doldurmuş ise yine bu dava açılabilecektir. Günümüzde 5 yıllık süreyi dolduran kira sözleşmelerine ait kira ücretlerinin, emsal kira ücretlerinden daha az tutarda olduğu görülmektedir. Bu nedenle kiraya verenler tarafından kira bedelinin tespiti davası ve yeni kira dönemde tespit edilen tutarın uygulanmasına yönelik davalar açılmaktadır. Bu davalarda hakim nezaretinde bilirkişilerce keşif yapılmakta olup rayiç kira ücreti belirlenmektedir. Yargılamanın sonunda ise belirlenen kira ücreti üzerinden %10 ile %15 arasında hakkaniyet indirimi yapılmaktadır. Bunun sonucunda belirlenen kira bedeli, taraflar arasında geçerli olacak yeni kira ücreti olacaktır.

Kira bedelinin tespiti için kanunda belirlenen bildirim süresi ile dava açma süresi bulunmakta olup bu sürelere uyulmaması durumunda ise davacı kiraya veren, davasında haklı olsa dahi; davası usulden reddedilecektir. Bu nedenle, kira bedelinin tespiti davalarında, çalışma alanı kira hukuku olan bir avukatla çalışılması önem arz etmektedir.

Kira bedelinin tespiti davası hakkında yayınladığımız videomuzu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Fırat hukuk ve danışmanlık bürosu olarak, kira bedelinin tespiti yönünde hukuki ihtilaflarda, danışm anlık ve dava hizmeti sunduğumuzu belirtiriz.