Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

Kiralananın Yeniden İnşası ve İmarı Nedeniyle Tahliye Davası

Çalışma Alanlarımız

K

Kira Hukuku Avukatı

iralananın Yeniden İnşası ve İmarı Nedeniyle Tahliye Davası

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise kiraya veren kanunda belirtilen sürelere uyarak tahliye davası açabilmesi için kira sözleşmesinin süresine göre hareket etmelidir. Kiraya veren ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesi;

Kiralananın Yeniden İnşası ve İmarı Nedeniyle Tahliye Davası

1. Belirli süreli kira sözleşmesi ise kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde kiraya veren tahliye davası açmalıdır.

2. Belirsiz süreli kira sözleşmesi ise kiraya veren kira sözleşmesinin yenilenme tarihinden itibaren en geç 3 ay öncesinde kiracıya yazılı fesih bildirimde bulunmalıdır. Kiraya veren yazılı bildirimde bulunduktan sonra kira sözleşmesinin yenilenme tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde tahliye davasını açması gerekecektir.

Kanun koyucu, kanunda süreler noktasında düzenleme yapmış olsa da uygulamada işleyişin farklı olduğunu belirtmek isteriz. Uygulamada süreler noktasında kabul gören görüş şu şekildedir: 

1. Belirli süreli kira sözleşmesinde, kiraya veren sözleşmenin sona erme tarihinden 3 ay önce yazılı fesih bildirimini kiracıya tebliğ ettirmek koşuluyla kira sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açabilecektir.

2. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiraya veren, 6 aylık fesih dönemlerine uyarak en az 3 ay öncesinde yazılı fesih bildirimini kiracıya tebliğ ettirmek koşuluyla 1 ay içerisinde tahliye davası açabilecektir.

Uygulamada yer alan işleyişe örnek vermek gerekir ise; Kiraya veren ile kiracı arasında 07.07.2020 tarihinde, 1 yıl süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi yapılmıştır. Kiraya veren, kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla nedeniyle tahliye davası açmak istiyor. Öncelikle kira sözleşmesi, 2021 yılında yenilendiği için belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüştüğünün bilinmesi gerekmektedir. Kiraya veren tahliye davası açmak için 6 aylık dönemler içerisinde hareket edebilecektir. Kiraya veren tahliye davası dava açmak istiyor ise; en geç 07.04.2022 tarihinden önce kiracıya tahliye nedenine dayalı ihtarnamesini tebliğ ettirmeli ve 07.07.2022 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabilecektir. Yine kiraya verenin, 07.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açması için kiracıya 07.10.2022 tarihinden önce yazılı fesih bildirimi tebliğ ettirmesi gereklidir.

Belirsiz süreli kira sözleşmesinde kiraya veren tarafından kiracıya gönderilecek yazılı fesih bildirim yani ihtarnamenin, kira sözleşmesinin yenilenme tarihinden en geç 3 ay öncesinde yapılması durumu önem arz etmektedir. Burada ihtarnamenin tarihinden ziyade kiracıya ihtarnamenin tebliğ olacağı tarih olarak kiraya verenin hareket etmesi gerekmektedir.

Kiraya verenin yasal sürelere uymadan açacağı tahliye davasında, haklı olsa dahi sürelere uymaması nedeniyle; davasının reddedileceği hususunu belirtmek isteriz.

Kiralanana ait imarca tasdikli plan ve ruhsatın dava açarken ya da dava sırasında mahkemeye ibrazı zorunludur.

Kiraya verenin kiralanın kentsel dönüşüm işlemi için işbu davayı açabilecekken; kiralanan üzerinden gelir sağlamak amacıyla tadilat işlemlerine yönelik işbu davayı açamayacaktır. Bu duruma örnek vermek gerekir ise kiralanan dairenin iş hanına dönüştürmek için tadilat yapılmak istemesi veya apartman dairesinin dükkana dönüştürülmek istemesi şeklindeki tadilat istekleri nedeniyle, kiraya veren işbu davayı açamayacaktır.

Fırat hukuk ve danışmanlık bürosu olarak kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla açılacak tahliye davalarında, danışmanlık ve dava hizmeti verdiğimizi belirtiriz.