Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası

Çalışma Alanlarımız

Y

Kira Hukuku Avukatı

eni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası

Taraflar arasında kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kiralanan konut veya çatılı işyerinin devredilmesi durumunda, yeni malikle ilgili düzenleme gündeme gelecektir. Kiralanan şeyin sahibinin el değiştirmesi sonucunda, yeni malik ile kiracı arasında kira sözleşmesi yapılması gerekmediğini de belirtmek isteriz. Kiracı, kiralanın devredilmesi durumunda, sözleşmeden doğan kira ücretini yeni malike ödemesi gerekecektir.

Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Tahliye Davası

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla,  kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Yeni malikin taşınmazı yani  kiralananı tapu devir tarihinden  itibaren 1 aylık yazılı fesih bildirim süresinin başladığını belirtmek isteriz. Yine fesih bildirimin ihtarname aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yeni malikin dava açma süresi olan 6 aylık sürenin, kiralananın tapu devir tarihinden itibaren başladığını belirtmek isteriz. Yani dava açma süresinin içerisinde fesih bildirim süreside bulunmaktadır. Yeni malik, tahliye davasını açmak için kiralanan taşınmazın tapudaki devir tarihinden itibaren 6 ay beklemek zorundadır. Dava 6 aylık süreyi geçtikten sonra kira sözleşmesi döneminin yenilenme süresi içerisinde açılması gerektiğini belirtmek isteriz. Bu durumda yeni malik, yasal sürelere uyarak tekrardan davasını açması gerekecektir.

Kanun koyucu yeni malike dava açma süresi olarak bir hak daha tanımıştır. Yeni malik, kiralananın tapu devir tarihinden itibaren 6 ay sonra dava açabileceği gibi  kira sözleşmesinin yenilenme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde de tahliye davası açabilecektir. Kısacası kanun koyucu yeni malike dava açma süresi noktasında seçimlik bir hak tanımıştır. Sürelere uyulmadan açılacak davanın reddedileceğini tekrardan belirtmek isteriz.

Yeni malikin kiracıya göndereceği ihtarnamede, kiralanan taşınmazı satın aldığı tarihi, kendisi veya kanunda sayılan kişilerin kiralanana ihtiyacı nedeniyle tahliyesini istediğini ve kiralanan taşınmazı, tapuda yapılan devir tarihinden itibaren 6 ayın sonunda taşınmazın boşaltılması gerektiğini belirtmelidir.

Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle açılacak tahliye davası hakkında bilgilendirme videomuzu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Fırat hukuk ve danışmanlık bürosu olarak, yeni malikin ihtiyacı nedeniyle açılacak tahliye davası konusunda, danışmanlık ve dava hizmeti verdiğimizi belirtiriz.