Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Çalışma Alanlarımız

K

Kira Hukuku Avukatı

onut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Bilindiği üzere kira sözleşmesinde kiralanan şey, taşınır veya taşınmaz eşyalar olabilmektedir. Kiralananın, konut veya çatılı işyeri olması durumunda, Türk Borçlar Kanunu’nda ayrı bir düzenlemeye sahip olan, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesine ilişkin hükümler gündeme gelecektir. Uygulamada en çok konut ve çatılı işyeri için kira sözleşmeleri yapılmakta olup; bu sözleşmelerin gerek fesih bildirim süreleri gerekse dava açma süreleri bakımından ayrı özellikleri bulunmaktadır. Bu duruma örnek vermek gerekir ise, davacı olan kiraya verenin, dava açma süresine veya fesih bildirim süresine uymadan tahliye davası açması durumunda, davasında haklı olsa dahi sürelere uymaması nedeniyle usul yönünden davasının reddolunacağını belirtmek isteriz.

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Hukuk büromuz tarafından, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut kira sözleşmesinden kaynaklı hukuki ihtilaflara yönelik dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.