Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.
Home-Slider

Kira Hukuku Avukatı
Abdullah Fırat.

Home-Slider

Hukuk Büromuzdan Danışmanlık
Hizmeti Alabilirsiniz.

Av.Abdullah Fırat

Kira Hukuku Avukatı Avukat Abdullah Fırat

Kira Hukuku

Ülkemizde pandemi sürecinden sonra enflasyonun artması birçok sektörü etkilediği gibi emlak piyasasını da etkilemiştir. Bunun sonucu olarak 2022 yılının başından bu yana kira ücretleri katlanarak artmaya başlamıştır. Kiralanın konut olduğu kira sözleşmelerinde, kiraya verenler ile kiracılar arasında yenilenecek kira dönemi için artış miktarı konusunda uzlaşılama durumu başlamış ve bu duruma, yasa koyucu tarafından müdahale edilmiştir. Konut kiralarında, 2023 yılı 1 Temmuz tarihine kadar (bu tarih dahil) yenilenecek kira sözleşmeleri için TÜFE artış oranı değil; %25 oranında artış miktarı sınırı getirildiği açıklanmış ve bu durum uygulamada yeni sorunlar meydana getirmiştir. Konunun kira hukuku sonucuna gelecek olursak; mahkemelerde tahliye davalarının da artış görülmüştür.

Kira hukuku denildiğinde akla ilk gelecek kira sözleşmesi olacaktır. Her ne kadar kira ilişkisi için sözleşme yapma zorunluluğu bulunmasa dahi uygulamada artık her kira ilişkisi için sözleşmesinin yapıldığı görülmektedir. Sözleşmenin varlığı taraflar için hukuki olarak daha sıhhatli olmakla birlikte kira sözleşmesinin, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, tarafların iradeleri doğrultusunda düzenlenebilecek bir sözleşme türüdür. Bu yönüyle de sözleşmenin varlığı, ileride doğması söz konusu olabilecek hukuki ihtilaflarında önüne geçebilecektir.

2011 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kira hukuku, kendi içerisinde konut ve çatılı işyeri kiraları için ayrı özel hükümleri barındırdığı görülmektedir. Kiraya verenden ve kiracıdan kaynaklı tahliye nedenleri, tahliye davası açılmasından önce bildirim zorunluluğu, bildirim süresi, tahliye davası açma süreleri gibi hususlar kanunda düzenlenmiş ve usul olarak detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Hukuk büromuz, kurucu avukatımız Av. Abdullah Fırat ve çalışma arkadaşları ile birlikte, kira hukuku alanında müvekkillerimize hizmet vermektedir. Büromuz, kira sözleşmesinin hazırlanması, ihtarname işlemleri, tahliye davalarının açılması ve takibi, kira tespit davası başta olmak üzere, kira hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kira Hukuku Avukatı

En Son Güncel Makaleler

Kira Hukuku

En Son Güncel Videolar

Kira Hukuku Hakkında En Çok Sorulan Sorular.