Hoş Geldiniz. Kira Hukuku Avukatı.

Tahliye Taahhütnamesi

Anasayfa
Tahliye Taahhütnamesi
Av.Abdullah Fırat Kira Hukuku Avukatı

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, konut ve çatılı işyeri kiraları için tanınan tahliye nedenleri arasında yer almaktadır. Türk Borçlar Kanun’unun 352. maddesinde, kiracıdan kaynaklı tahliye nedenleri arasında gösterilen tahliye taahhütnamesinin, kanundaki tanımı: ‘’Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.’’ şeklindedir.


    Ülkemizde konut ve çatılı işyeri kiralarında artık sıklıkla tahliye taahhüdüne başvurulmaktadır. Tahliye taahhütnamesini ellinde bulunduran kiraya veren, kiracının taahhüt ettiği tarihte, kiralananı tahliye etmemesi durumunda, kanundan doğan haklarını kullanabilecektir. Kiraya veren bu durumda, kira sözleşmesinin taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kiracıya ister icra takibi başlatacak isterse Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açabilecektir. 


    Kiraya verenin kanundan doğan seçimlik haklarından birini kullanması durumunda ise tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı gündeme gelecektir. Taahhütnamenin yasal unsurları bulundurması durumunda, kiraya verenin davası kabul edilecektir. 


    Tahliye taahhütnamesi yapılırken yasal unsurlar dışında dikkat edilmesi gerekli olan bir diğer konu ise, kiracının kiralanan konutu, aile konutu olarak kullanmak amacıyla kiralaması durumudur. Bu durumda gerek kira sözleşmesinde gerekse tahliye taahhütnamesinde, kiracının eşinin imzası bulunması gereklidir. Aile konutu olarak kiralanan konuta yönelik yapılan tahliye taahhütnamesinde, kiracı ile kiracının eşinin imzasının olmaması durumunda, ‘’aile konutu’’ yönünden itirazın söz konusu olması halinde, tahliye taahhütnamesi geçersiz olabilecektir. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları için Youtube kanalımızda paylaştığımız videoyu izleyebilirsiniz. 


Tahliye taahhütnamesine aile konutuna yönelik itiraz için Youtube kanalımızda paylaştığımız videoyu izleyebilirsiniz.

 

Fırat hukuk ve danışmanlık bürosu olarak, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması ve tahliye taahhütnamesinden kaynaklanan icra takibi ile tahliye davasına yönelik hizmet verdiğimizi belirtiriz.